Bureau Inspectieraad

In 2016 kreeg ik van Bureau Inspectieraad de opdracht om als projectleider en copywriter aan de slag te gaan met de nieuwe Rijksinspecties website. Sindsdien voorzie ik het team regelmatig van advies op het gebied van online marketing en copywriting. Ook voer ik diverse marketing- en communicatiewerkzaamheden uit. Afwisselend werk bij een fijne club professionals!  

Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad en de daarin samenwerkende organisaties en jaagt die waar nodig aan. Ze leveren daarnaast met de leertrajecten van de Academie voor Toezicht, de kennisbijeenkomsten en het Toezichtfestival een bijdrage aan de modernisering van het toezicht. De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Sinds 2007 ontmoet de Inspectieraad elkaar maandelijks. Zo leggen zij een stevige basis voor samenwerking tussen rijksinspecties. 

Foto’s Toezichtfestival 2019: Paul Voorham