Dienst Publiek en Communicatie (Rijksoverheid)

Van september t/m december 2020 werk ik als online adviseur campagnes bij Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Mijn werkzaamheden

Ik draai op 7 campagnes mee – van a tot z – in verschillende campagneteams. Van het opzetten van de campagne tot de monitoring en bijsturing. Op hoofdlijnen bestaan deze werkzaamheden uit ondersteuning tijdens de strategiefase, advies over inzet van (eigen) middelen, advies over (toepassen van) eisen en richtlijnen Rijksoverheid en het geven van kennissessies. De thema’s waar ik aan werk zijn: stoppen met roken, huiselijk geweld, wijs op reis, coronamaatregelen, armoede en schulden, klimaat – maatregelen in huis en de werving van nieuwe stembureauleden.

Dienst Publiek en Communicatie

DPC is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Binnen de Rijksoverheid levert zij gemeenschappelijke diensten op het gebied van overheidscommunicatie. DPC ondersteunt de Rijksoverheid bij het verbeteren van de communicatie met publiek en professionals. DPC’ers – van media-adviseurs, campagnemanagers tot kennisadviseurs, onderzoekers, online adviseurs en publieksvoorlichters – zijn experts in het vakgebied. Zij signaleren wat er speelt in het communicatievak, vertalen dit naar toepassing binnen de Rijksoverheid en houden afnemers en uitvoerders scherp. Andersom hebben zij een goed beeld van de ontwikkelingen en behoeften binnen de Rijksoverheid. Zij kunnen vanuit deze rijksbrede blik werken aan kwaliteit van dienstverlening.

Foto: Paul Voorham